Ana Sayfa Gündem Arif Tuncer’in ‘Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür’ kitabı çıktı

Arif Tuncer’in ‘Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür’ kitabı çıktı

AVM sektöründe uzun zamandır yöneticilik yapan Dr. Arif Tuncer’in, “Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür – Alışveriş Merkezi Müşterileri İçin Bir Uygulama” adlı kitabı yayımlandı.

AVM sektöründe yıllara dayanan bilgi ve deneyimlere sahip olan Neomarin Alışveriş Merkezi Müdürü ve İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. M. Arif Tuncer’in “Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür – Alışveriş Merkezi Müşterileri İçin Bir Uygulama” adlı kitabı Değişim Yayınları’ndan çıktı. Kitabın arka kapağında şu sözler yer alıyor:

“Uluslararasılaşma, küreselleşme, bilgi teknolojileri kullanımının hızlı yayılımı… Bu kavramlar, dünyanın herhangi bir yerinde üretilen ürünün yine dünyanın başka bir yerindeki tüketiciye kolaylıkla ve süratle ulaşabilmesini sağlar. Tam da bu noktada ürünün üretildiği ve tüketildiği coğrafyanın kültürel özellikleri ile bu özelliklerin pazara giriş ve pazarda tutunma süreçlerine etkisi dikkat çeker.

Kültürel özellik ve farklılıklar her ne kadar birer zenginlik olsa da çeşitli güçlükleri de beraberinde getirir. Bu güçlüklerden bir tanesi, toplama oluşturan tüketicilerin bireyci mi yoksa çoğulcu mu olduklarının analiz edilmesi iken bir diğeri ise etnosentrik eğilimlerinin ne olduğunun öğrenilmesidir.

Özellikle rekabetin üst seviyelere ulaştığı günümüz koşullarında firmalar, pazarlama stratejilerini belirlerken ulaşmayı hedefledikleri tüketicilerin bireycilik-çoğulculuk ve etnosentrik eğilim düzeylerini dikkate almalıdır.

Bu kitap sizleri, Türkiye ve Hollanda’da yaşayan alışveriş merkezi müşterilerinin bireycilik-çoğulculuk düzeyi ile tüketici etnosentrizmi eğilim düzeyi arasındaki ilişki yapısının belirleneceği bir yolcuğa çıkarıyor.”

Sektöre katkı


Hollanda ve Türkiye’deki alışveriş merkezi müşterilerinin incelendiği doktora tezini kitaba dönüştüren Tuncer, “Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür – Alışveriş Merkezi Müşterileri İçin Bir Uygulama” kitabının önsözünde şunları belirtiyor:
“İçerisinde bulunduğumuz zaman diliminde herkes birer tüketicidir ve arzu ettiği ürüne teknolojik ilerlemenin de katkısıyla çok hızlı bir şekilde erişebilir. Her çeşit ürüne bu denli hızlı ve kolay ulaşılabilmesi, standart ve alışagelmiş pazarlama stratejilerinin bir kez daha gözden geçirilmesini gerektirebilir. Tüketicilerin davranış formlarını derinlemesine analiz ederek ne istediğini anlamak, her geçen gün önemini bir kat daha artırmaktadır.

Tüketici davranışlarını daha iyi anlamlandırabilmek amacıyla bir kitap yazmaya karar verildiğinde, bu olguyu kültürel bir boyutta ve etnosentrik açıdan ele alma fikri gelişmiştir. Bu doğrultuda aynı konu başlığı ile 2016 yılı Mayıs ayında jüri üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiş olan doktora tezimin kitaba dönüştürülmesi hususu gerçeklik kazanmıştır.

Konular ele alınırken ilk olarak etnosentrizm kavramına da temel teşkil eden kültür kavramı ve boyutları incelenecek, sonraki bölümde tüketici etnosentrizmi kavramı irdelenecek, son bölümde ise ilk iki bölümde ele alınan konular açısından Türkiye (İstanbul) ve Hollanda’da (Amsterdam) yaşayan alışveriş merkezi müşterilerine yapılan uygulama sonuçlarına yer verilerek, iki ülke tüketici davranışları arasındaki farklılıklar ortaya konmaya çalışılacaktır. Böylece literatüre ve ilgili sektörlere katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Bu kitap, tüm teşekkürleri hak eden, hayatımın her alanında bana koşulsuz ve sonsuz sevgi ve destek vermiş, 29 Nisan 2020 tarihinde ebediyete irtihal etmiş kıymetli babam Sn. Mustafa Tuncer’e armağan edilmiştir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here